Stowarzyszenie miłośników historii Międzyrzeca
Menu
 
 
O nas

 

 Październik 2021 r. - wydaliśmy już czwartą pozycję książkową w formie mini albumu pod nazwą "Wdzięczni pokoleniom". Zawiera ona opisy i fotografie wszystkich pomników, tablic pamiątkowych, krzyży przydroźnych, kapliczek oraz figurek świętych.

 Wrzesień 2020 r. - ukazała się kolejna książka związana z historią naszego miasta p. t. "Symbolika miasta na przestrzeni lat". Jest to zbiór herbów, sztandarów, chorągwi, medali i odznaczeń związanych z naszym miastem. 

Wrzesień 2019 r. - ukazała się kolejna książka związana z historią naszego miasta p. t. "Nasze dzieje. Międzyrzec 1390-2019". Jest to zbiór wydarzeń, które przedstawiają życie miejscowej ludności na przestrzeni wieków. 

Kwiecień 2019 r. - obchodziliśmy 10. lecie powstania Stowarzyszenia. Za naszą dotychczasową działalność, z rąk w-ce starosty bialskiego otrzymaliśmy medal "zasłużony dla powiatu bialskiego".

Czerwiec 2018 r. - wydaliśmy pierwszą książkę opracowaną przez Stowarzyszenie pod tytułem "Międzyrzecka droga do Niepodległości". Dotyczy termatyki związanej z wydarzeniami 16-18 listopada 1918 r. zwanymi "krwawymi dniami Międzyrzeca". W ten sposób czcimy 100 rocznicę tych wydarzeń. 

 We wrześniu 2017 r.  zorgasnizowaliśmy kolejną wystawę w centrum miasta pt. Szybciej... Wygodniej... Bezpieczniej... czyli 150 lat Kolei Waerszawsko-Terspolskiej. Przedstawiliśmy kilkanaście fotografii m.in.dworców koejowych, lokomotyw czy też wiaduktów kolejowych na odcinku Warszawa-Terespol pochodzących z końca XIX w. oraz początku XX w.  

W miesiącu lipcu 2017 r. wydaliśmy kolejny zestaw pocztówkowy (trzeci) pod nazwą "MiędzyrzecPodlaski w fotografii - Tak było ...". Jest to zbiór 16 fotografiii z lat 1900-1945 wraz z opisami. Obrazy przedstawiają codzeinne życie mieszkańców jak również istniejące wówczas obiekty. 

Marzec 2017 r. – Po ośmiu latach (dwóch kadnecjach) działalności Stowarzyszenia odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Dokonano korekty w Statucie oraz władzach Stowarzyszenia jak również omówiono dalszą działalność.

W pierwszym kwartale 2016 r. opracowaliśmy i wydaliśmy w formie pocztówkowej zestaw kart pod nazwą "Międzyrzeckie zabytki w linorytach". Ilustracje zabytków naszego miasta warte są upowszechniania, gdyż uczą umiłowania zabytków, ziemi rodzinnej i innego - artystycznego - spojrzenia na nasze miasto.  

W IV kwartale 2015 r. wydaliśmy dwa pakiety 16 widokówek (8 kolorywch i 8 czrnobiałych) pt. "Wysłane w śwait pocztówki z Międzyrzeca Podlaskiego". Ta niezwykła kolekcja przypomina o bogatej historii miasta.

W okresie wakacji 2015 r. (do końca lipca) na Placu Jana Pawła II zorganizowaliśmy w ekspozytorach wystawę planów miasta Międzyrzeca Podlaskiego z okresu XVII-XX wiek, pod nazwą "Międzyrzeczyzna na przestrzeni wieków". Ta wystawa cieszyła się także dużym zainteresowaniem.   

W dniach 11-25 maja 2015 r. na Placu Jana Pawła II zorganizowaliśmy wystawę poświęconą 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Należy przypomnieć, że Międzyrzec należał do nielicznych  miast województwa lubelskiego, które w latach 1920-1939 w sposób szczególny czciło jego osobę. Dlatego w materiałach znalazły się również inforamcje z ówczesnej gazety wydawanej na naszym terenie.

W dniach 17-31 maja 2015 r.  w zabytkowych piwnicach plebanii Parasfii św. Mikołaja przy ul. Łukowskiej 6 miała miejsce wystawa "Watykan w starej i współczesnej ikonografii" ze zbiorów dr Szczepana Kalinowskiego. Spotkanie z autorem wystawy odbyło się 24 maja o godz. 13.00. Uczestniczyli w spotkaniu zaproszeni goście, m.in. Z-ca Burmistrza Miasta, Dyrektor MOK, Prezes TPN i inni.

W dniach 4 kwietnia - 9 maja 2015 r. w ekspozytorach na Placu Jana Pawła II prezentowane były zdjęcia mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego pochodzące z lat 1900-1940. Tytuł wystawy "Na miejskim bruku". Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mobilizuje to nas do organizowania cyklicznych tego typu wystaw.

W dniach 4 - 15 września 2014 r. w piwnicach plebanii Parafii pw. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Łukowskiej 6 zorganizowaliśmy wystawę pod nazwą " Pół wieku temu ... Nasza szara rzeczywistość". Zaprezentowaliśmy na niej sprzęt RTV i AGD jak również inne eksponaty pochodzące z lat 1950-1990. Było to podstawowe wyposażenie wielu mieszkań tamtego okresu czasu.

15 lipca - 15 sierpnia 2014 r. - na Placu Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim była prezentowana wystawa w ekspozytorach, zdjęć pochodzących z początku XX wieku z terenu naszego miasta, pod nazwą "Oni chodzili tymi ulicami".

Maj 2014 r. - ponownie w danej sali katechetycznej przy ul. Łukowskiej 11 zorganizowaliśmy wystawę poświęconą kanonizacji Jana Pawła II. Zbiory pochodziły od mieszkańców naszego miasta, zasobów naszego Stowarzyszenia oraz Pana dr Szczepana Kalinowskiegto. Wystawa dotyczyła w głównej mierze bezpośrednich spotkań z Ojcem Świętym.  

Kwiecień 2014 r. - W dniach 5-14 kwietnia br. postanowiliśmy zaprezentować na Placu Jana Pawła II w tzw. ekspozytorach, zdjęcia osób, które w latach 1920-1945 chodziły głównymi ulicami naszego miasta. Według opinii oglądających fotografie, było to ciekawe doświadczenie dla obecnych mieszkańców i wzbudziło ogromne zainteresowanie. 

Październik 2013 r. - W dniach 13-20 października w dawnej sali katechetycznej przy ul. Łukowskiej 11 miała miejsce kolejna wystawa pod nazwą "Międzyrzecka oświata dawniej". Zaprezentowaliśmy zdjęcia, dokumenty oraz przedmioty pochodzące w głównej mierze z lat 1910 - 1960. Najstarszym dokumentem było świadectwo szkolne z końca XIX wieku.   

Lipiec 2013 r. - Ponownie na Placu Jana Pawła II zorganizowaliśmy wystawę pod nazwą "Wakacje.Znowu mamy wakacje". W ekspozytorach prezentowane są zdjęcia z lat 80-tych i 90-tych poprzedniego wieku.

Pokazują nam mieszkańców miasta korzystających z różnych form wypoczynku.  

Maj 2013 r.– Na Placu Jana Pawła II zorganizowaliśmy wystawę pt. „Wspomnienia  1-majowe”. W ekspozytorach prezentowane były zdjęcia m.in. z międzyrzeckich pochodów 1-majowych, z lat 1955-1988. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Marzec 2013 r. – Po czterech latach działalności Stowarzyszenia odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Wybrano nowe władze jak również omówiono dalszą naszą działalność.

Październik 2012 r. – W dawanej Sali katechetycznej Parafii Św. Mikołaja zorganizowaliśmy wystawę poświęconą nieistniejącym już zakładom pracy z terenu miasta. Prezentowaliśmy fotografie oraz inne przedmioty związane z zakładem  „ZREMB” oraz Spółdzielnią Szczotkarsko-Szczeciniarską.  

10 do 20 maja 2012 r. – kolejna już czwarta wystawa pod nazwą „Zatrzymane w kadrze”. Tym razem na Placu Jana Pawła II pojawiły się ekspozytory ze zdjęciami, ustawione w wybranych nieprzypadkowo miejscach. Umieszczone w nich fotografie przedstawiają te miejsca, utrwalone  na zdjęciach kilkadziesiąt lat temu.  Można było porównać,  jak wyglądało kiedyś miasto, a jakie jest dziś. Fotografie przedstawiały stare kamienice, istniejące w latach minionych sklepy, przedwojenne zabudowania rynku oraz uliczki wychodzące z rynku ze starymi, zburzonymi  już drewnianymi domami. 

16 do 21 czerwca 2011 r.- Miała miejsce trzecia wystawa pt. "Międzyrzec w starej fotografii". Zwiedzający mogli obejrzeć fotografie przedstawiające Miasto w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

sierpień 2010 r.- Odbyła się druga wystawa dotycząca "Solidarności". Również w piwnicach Plebanii.

czerwiec 2010 r.- W piwnicach Plebanii Parafii p.w. Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Łukowskiej zorganizowano pierwszą wystawę, która nosiła nazwę "Historia Międzyrzeca cz.I".

27 kwietnia 2009 r.- Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000328483. Na siedzibę Stowarzyszenia wybrano lokal w Międzyrzecu Podlaskim przy   ul. Nassuta 11.

10 marca 2009 r.- Odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego, w którym uczestniczyły 22 osoby. Uchwalono Statut Stowarzyszenia oraz wybrano pięcioosobowy Zarząd.


Wystawy zostały zorganizowane przez członków Stowarzyszenia. Pomocą w zabezpieczeniu środków materialnych służyli nam nasi przyjaciele, dzięki którym mogliśmy zrealizować wspólne cele. Istotną pomocą służył także proboszcz Parafii p.w. Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim ks. kan. Józef Brzozowski.


Stowarzyszenie utrzymuje się tylko ze składek i darowizn.Cele :

  • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o historii, kulturze oraz tradycji Międzyrzeca Podlaskiego,
  • utworzenie Muzeum Miasta Międzyrzec Podlaski,
  • zainteresowanie mieszkańców życiem, rozwojem i obliczem miasta,
  • poszukiwanie przedmiotów i dokumentów stanowiących dziedzictwo historyczne oraz kulturowe miasta Międzyrzec Podlaski.
 
 

COPYRIGHT miedzyrzeckiedzieje.pl
Wykonanie & cms: www.stronaonline.pl
Partnerzy serwisu: