Stowarzyszenie miłośników historii Międzyrzeca
Menu
 
 
NOWA KSIĄŻKA
 
 Szanowni Państwo,  Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Miasta

W miesiącu październiku 2021 r. wydaliśmy kolejną naszą pozycję książkową dot. pomników, tablic pamiątkowych, krzyży przydrożnych, kapliczek czy też figurek świętych.

Pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki, figury i krzyże z terenu Międzyrzeca Podlaskiego to jeden z przejawów życia duchowego mieszkańców miasta. Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego poświęca wiele uwagi w dokumentowaniu tej strony ludzkiej działalności. Wyrazem tego są wydane w ostatnich latach opracowania książkowe dotyczące historii. Tematyka ta była w sferze zainteresowania członków Stowarzyszenia. Wiele z tych kapliczek zniknęło z krajobrazu naszego regionu, wiele uległo przemianom, a niektóre wypiękniały dzięki staraniom jej opiekunów. Wydanie drukiem krótkiego przyczynku do tej sfery dziejów życia duchownego mieszkańców Międzyrzeca. Mamy świadomość niedoskonałości wydania drukiem tej tematyki, gdyż wiele szczegółów związanych z poszczególnymi obiektami nie udało się w pełni udokumentować.

Wierzymy, że zebrana wiedza zainteresuje mieszkańców w poznawaniu własnej przeszłości, szczególnie mamy nadzieję, że pomoże uczniom i nauczycielom w realizacji programu edukacji regionalnej oraz zachęci do dbania o kapliczki i krzyże lub do renowacji niszczejących obiektów. Tak naprawdę, prawie na terenie całego miasta - oprócz kościołów – kapliczki, krzyże i figury przydrożne należą do najstarszych i najcenniejszych obiektów zabytkowych. Wypada mieć nadzieję, że w przyszłości będziemy umieli uszanować to piękno i bogate dziedzictwo przekazane nam przez naszych przodków. 

Osoby, które chcą nabyć powyższą książkę, prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu Stowarzyszenia - 539 400 637. 

 

 

 

              

 
 rok 2020
   
Na początku września br. wydaliśmy książkę p. t. "NASZE DZIEJE. MIĘDZYRZEC 1390-2019". Jest to kalendarium, które w czytelny sposób przekazuje nam informacje z życia mieszkańców miasta na przełomie wieków.
      Książka przeznaczona jest głównie dla miłośników historii naszego miasta, którzy zechcą wiedzieć więcej o życiu lokalnej społeczności i rozwoju naszego miasta.
       Pragniemy przybliżyć Wam fakty nieznane lub mało znane. Naszą intencją jest to,  aby zainteresować tym tematem jak najszersze grono odbiorców.
           Niestety, nie dotarliśmy do wielu archiwalnych dokumentów czy też kronik szkolnych oraz zakładowych (być może nie były prowadzone na bieżąco), dlatego zachęcamy do dalszych poszukiwań.   
 
  
10. LECIE STOWARZYSZENIA

W 2009 r. z  inicjatywy Mirosława Maraszka i Marka Maleszyka powołano do życia Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego / KRS nr 0000328483/.

 Głównym celem powstania  było utworzenie Muzeum Miejskiego   w Międzyrzecu Podlaskim, oraz zbieranie dokumentów, fotografii i innych artefaktów związanych z historią miasta.

Międzyrzec Podlaski jako jedno z najstarszych miast województwa lubelskiego godne jest prezentacji  w formie przypomnienia o najciekawszych chwilach z życia miasta uwiecznionych na fotografiach czy też innych opracowaniach.

Adresatami przedsięwzięć są zarówno mieszkańcy jak i goście – mieszkańcy sąsiednich gmin i powiatów, przedsiębiorcy i turyści odwiedzający nasze miasto, redakcje czasopism literackich i wydawnictw, lokalne portale internetowe.

Efektami naszej dotychczasowej pracy są  wystawy  o różnej tematyce oraz wydawnictwa.
         Wszystkie nasze przedsięwzięcia realizujemy głównie dzięki Przyjaciołom i Sponsorom którzy wspomagają nas zarówno materialnie jak również przekazują dokumenty historyczne związane z naszym miastem.

Istotną pomocą służył nam m. in. proboszcz parafii pw. św. Mikołaja ks. kan. Józef Brzozowski, który udostępniał nam na wystawy pięknie odrestaurowane pomieszczenia w podziemiach plebanii oraz domu parafialnego. Wystawy fotograficzne były pokazywane w ekspozyturach na Placu Jana Pawła II, dzięki uprzejmości Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Pomocą finansową służyli nam nasi Przyjaciele i Sponsorzy dzięki którym mogliśmy zrealizować wspólne cele.

Zestaw pocztówkowy na 100-lecie

Zestaw pocztówkowy na 100-lecie

W roku 2018 przypada 100. rocznica krwawych dni Międzyrzeca Podlaskiego. Postanowiliśmy przy tej okazji przygotować dla mieszkańców naszego miasta pamiątkę.

Jest to zbiór ilustracji oraz informacji upamiętniający krwawe wydarzenia, które miały miejsce w dniach 13-16 listopada 1918 r. Wydanie wykonane jest w formie pocztówkowej składające się z 16 kart pt. „100 Rocznica krwawych dni Międzyrzeca”.

   Uwieczniono na nich zbiorową mogiłę poległych na terenie Parku Potockich oraz ich pogrzeb, zniszczony pałac i uroczystość odsłonięcia pomnika. Są także zdjęcia kilku międzyrzeczan poległych podczas „krwawych dni".

Nadmieniamy, że miasto Międzyrzec w 1918 r. po odzyskaniu Niepodległości przez nasz kraj, było jedyne, w którym w wolnej Polsce doszło do takiej tragedii.

      W połowie roku Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego planuje kolejne wydawnictwo związane ze 100. Rocznicą odzyskania Niepodległości. Będzie to książka pt. „Międzyrzecka droga do Niepodległości". Znajdą się w niej wszelkie informacje i fotografie związane z wydarzeniami z 16 listopada 1918 roku, budową pomnika Bohaterów Miasta, odbudową pomnika  w 1959 r.   oraz Marsz-Patrol.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe powyższego przedsięwzięcia, gdyż uważamy za obowiązek zachować w pamięci dla  potomnych tak ważne wydarzenie historyczne związane z Międzyrzecem Podlaskim.

Prosimy o dokonanie dobrowolnej wpłaty na konto Stowarzyszenia:

BS Międzyrzec Podlaski ; nr konta – 06 8039 0006 0000 0008 7492 0001.  


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlasiego

stoją od lewej: Bogusław Torbicz - Sekretarz, Marek Maleszyk -V-ce Prezes,  Henryk Bogucki - członek Zarządu.

siedzą od lewej: Mirosław Maraszek - Prezes oraz Tadeusz Michalak - Skarbnik.

 


Społeczny Komitet Obchodów - 2018

Rok 2018 to 100. Rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę,  to też 100. Rocznica „krwawych dni”         w naszym mieście.

W związku z powyższymi rocznicami Stowarzyszenie Miłośników Historii Miedzyrzeca Podlaskiego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nauk zgłosiło  wniosek do Burmistrza Miasta  o powołanie Społecznego Komitetu Obchodów w/w Rocznic.

Burmistrz Miasta w skład Komitetu powołał ok. 20 osób historyków, regionalistów i tych którzy czują się patriotami. W komitecie tym znajdują się też przedstawiciele Gminy Międzyrzec Podlaski.

Obchody rocznicowe planowane są w dniach 11 do 16 listopada 2018 r.

W tym czasie Komitet chce zorganizować  szereg spotkań, imprez, konkursów z wiedzy o historii naszego miasta, konkursów plastycznych   i zajęć sportowych, odbędzie się również uroczysta sesja Rady Miasta   i Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski.

Planowany jest udział orkiestry wojskowej i kompanii honorowej WP.

Czynione są też starania o udział w tych rocznicach władz państwowych i wojewódzkich.

Główne obchody „krwawych dni” w naszym mieście zaplanowane są na dzień 16 listopada 2018 r. Rozpoczną się od spotkania w parku przy pałacu Potockich  a zakończą się przy Pomniku Niepodległości na Placu Jana Pawła II. 

Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców Międzyrzecczyzny do godnego i licznego uczczenia tych rocznic.

 

 

OPRACOWANIE KSIĄŻKOWE

Szanowni Państwo,  Międzyrzeczanie,
 
Niniejsze opracowanie „Międzyrzecka droga do Niepodległości” to zbiór informacji, artykułów prasowych i wspomnień  nieznanych powszechnie, dotyczących „międzyrzeckich krwawych dni” w listopadzie 1918 r.
 
Chcemy w ten sposób uczcić 100 rocznicę tych wydarzeń. Wydarzeń bezpośrednio powiązanych z 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to nasz wkład w historię naszego miasta i tego co wydarzyło się przed laty  w Międzyrzecu.
 
Pragniemy przybliżyć Wam fakty nieznane. 
 
Prezentujemy w niniejszym opracowaniu zbiór informacji, wycinków prasowych i wiadomości przedstawionych w wersji oryginalnej – bez komentarza. 
 
Naszą intencją jest to, aby zainteresować tym tematem jak najszersze grono osób, a sami wczuli się w tamte trudne dni i jak nasze Państwo zaczynało samodzielnie funkcjonować po 123 latach niewoli. 
 
Zapewne nie dotarliśmy do innych dokumentów ale zachęcamy do dalszych poszukiwań. 
                        Życzymy  ciekawej lektury.

Stowarzyszenie nagrodzone przez Wojewodę
W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Białej Podlaskiej odbył się kongres skierowany do organizacji pozarządowych. Była to doskonała okazja na docenienie działalności osób i stowarzyszeń, które na co dzień pracują na rzecz ważnych i społecznie niezbędnych inicjatyw. 

Na bialskim kongresie goszczono przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obecna była także Agata Grula, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Swoje wyróżnienia przyznał również wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Miło jest nam przekazać informację, iż wśród nagrodzonych znalazło się także nasze Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego. Nagrodę odebrał Wiceprezes Stowarzyszenia Marek Maleszyk.

W trakcie bialskiego kongresu odbywały się równolegle Targi NGO pod hasłem „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”, w których organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego prezentowały swoją ofertę      oraz usługi i wyroby.
 
 

PILNE

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. 

                                       Marszałek Józef Piłsudski

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego i Międzyrzecczyzny,

 jako Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego zwracamy się  do Was

                              z     A  P  E  L  E  M

o pomoc w zbieraniu pamiątek, zdjęć, dokumentów dotyczących naszej historii.

        Zajrzyjmy do naszych albumów z rodzinnymi zdjęciami, zobaczmy co zostało wyniesione na strych /jako rzecz niepotrzebna w mieszkaniu/.  Szukając przypominamy sobie swoje dawne czasy,  szkołę do której chodziliśmy, przypominamy sobie nauczycieli, przypominamy sobie opowieści jakie snuli nam nasi Dziadkowie, przypominamy sobie o swoich przodkach którzy odeszli.

Zmoblizujmy się.  To nic nie kosztuje.

Kilka, kilkanaście chwil i historię możemy mieć na wyciągnięcie ręki.

Spróbujmy to zrobić.

Jeżeli Państwo będziecie mieli zdjęcia, dokumenty lub inne artefakty – nie chcecie się z nimi rozstać – zapraszamy do Zakładu Fotograficznego Pana Marka Okrasy w Międzyrzecu Podlaski przy ul. Staromiejskiej – gdzie na poczekaniu będzie można dany dokument zeskanować i zabrać jako pamiątkę rodzinną. Ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny 788 512 541.

 

Na zakończenie, pamiętajmy o słowach Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że „naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”. 
"Międzyrzec Podlaski w fotografii - Tak było"

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego ma już za sobą 8 lat działalności. Jest organizatorem wielu wystaw na terenie miasta jak również zajmuje się wydawnictwem. W 2015 r. Stowarzyszenie wydało zestaw 16 pocztówek  pod nazwą „Wysłane w świat pocztówki z Międzyrzeca Podlaskiego” a w 2016 r. zestaw litografii pod nazwą „Międzyrzeckie zabytki w linorytach”. W obecnym roku opracowano i wydano kolejny zestaw pod nazwą „Międzyrzec Podlaski w fotografii – Tak było …”

Na przełomie XIX i XX wieku na terenie miasta Międzyrzec Podlaski działało kilka zakładów fotograficznych. Ponadto w okresie dwóch wojen światowych okupanci wykonywali na swoje potrzeby  fotografie obrazujące życie miasta. Zestaw 16 fotografii obrazuje najciekawsze wydarzenia i obiekty naszego miasta na początku XX wieku wraz z  opisami.

Międzyrzec Podlaski jako jedno z najstarszych miast województwa lubelskiego godne jest prezentacji  w formie przypomnienia o najciekawszych chwilach z życia miasta uwiecznionych na fotografiach. Efektem finalnym jest jak najlepsza promocja naszego miasta.

     Adresatami zadania są zarówno mieszkańcy jak i goście – mieszkańcy sąsiednich gmin i powiatów, przedsiębiorcy i turyści odwiedzający nasze miasto, redakcje czasopism literackich i wydawnictw, lokalne portale internetowe.

Osoby zainteresowane kolejnym zestawem proszone są o kontakt z Panem Zbigniewem Lecykiem w jego Zakładzie Zegarmistrzowskim przy Placu Jana Pawła II.


COPYRIGHT miedzyrzeckiedzieje.pl
Wykonanie & cms: www.stronaonline.pl
Partnerzy serwisu: